Alquimia en parella

La tardor ens convida a mirar dins de l’univers interior i a abraçar la pròpia intimitat. Segon nivell dels tallers d'alquimia femenina, masculina i en parella on “cultivar l’energia sexual”, per tant on “cultivar, cuidar l’energia de vida”. Un primer nivell on homes i dones treballen per separat amb la seva singularitat energètica, i un [...]