El mindfulness o atenció plena, és un estat d’atenció i consciència del moment present on ets capaç de percebre’t clarament de manera interna (els teus pensaments, sensacions físiques i corporals, emocions) i externa (l’entorn on em trobo i els que m’envolten) amb les habilitats de
viure en el moment present i estar obert a les circumstàncies canviants de l’entorn.

Desenvolupar aquesta qualitat, ens permet experimentar i viure els esdeveniments en el moment en que passen, sense reaccionar de forma automàtica i estressada, seguint patrons i hàbits de conducta habituals. Aquesta experiència conscient, també ens ajuda a connectar i relacionar-nos amb els altres des d’un lloc més empàtic i bondadós, amb una actitud d’obertura, acceptació, curiositat i allunyada dels judicis. Aprendre i entrenar aquesta capacitat, suposa tenir més llibertat d’elecció i decisió en com afrontes de manera clara i responsable tot allò que se’t presenta a la vida, lluny de l’angoixa i l’ansietat.

Els principis del mindfulness tenen el seu origen en la meditació budista Vipassana, però s’emmarquen en el context laic de la salut, el benestar i l’educació, recolzant-se en les neurociències i la psicologia humanista i cognitiva de tercera generació observant els beneficis reals que s’obtenen en la millora del funcionament dels processos fisiològics d’autoregulació del sistema nerviós i la neuroplasticitat.

En aquest sentit, la pràctica del mindfulness inclou exercicis enfocats a la relaxació i la introspecció a través de tècniques de meditació estàtica (asseguts o estirats) i meditació dinàmica (caminar conscient, exercicis de yoga suau), centrats en l’atenció a la respiració i
l’exploració del cos, les emocions i el funcionament de la ment. Aquests exercicis es complementen amb dinàmiques de grup on es creen espais per compartir, orientades al desenvolupament de l’equilibri, la intel·ligència emocional, la connexió i el vincle amb l’altre.

Aquests exercicis, s’emmarquen dintre de la pràctica “formal” del mindfulness però la idea principal del mindfulness, és que puguis aplicar i incorporar a la teva vida, en les teves activitats quotidianes i relacions, totes les tècniques apreses de manera que comencis a viure en el present, en l’aquí i ara, de manera natural i sense esforç. Això és el que s’entén com la pràctica“informal”.

La majoria de cursos de mindfulness es basen en el curs de 8 setmanes MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) creat pel Dr. Jon Kabat-Zinn de la facultat de medicina de la universitat de Massachussets. Tot i que les tècniques resulten molt fàcils i senzilles, es requereix un compromís de pràctica diària formal i informal durant la durada del curs per tal d’anar-les integrant i incorporant de forma gradual per implementar canvis reals i permanents.

L’element més positiu i a favor de poder fer aquest procés personal en format de curs, és poder compartir l’experiència amb d’altres persones on trobar recolzament, miralls i exemples que ressonen amb el moment i circumstàncies particulars de cadascú, ajudant, acompanyant i
facilitant el procés individual.

Inici del proper curs el 23 de Gener de 2020 a l’espai Eqshala de St. Pere de Vilamajor.